Széchenyi TOP Plusz

Belterületi utak fejlesztése Jánoshidán

Kedvezményezett neve: JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Szerződött támogatás összege: 99.979.420 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00006

Projekt leírás:
A helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. Jánoshida Község úthálózata jelentős mértékben leromlott, elhasználódott.
A projekt keretében a Kossuth út (hrsz. 543 ) 0+000 - 1+054 km sz.
burkolat felújítása, a Klapka utca (hrsz. 643 ) 0+000 - 0+150 km sz.
földút stabilizálása és az Attila utca (hrsz. 451) 0+000 - 0+177 km sz.
földút stabilizálása valósul meg, összesen 1381 m hosszban


Projekt tervezett kezdési dátuma: 2023.03.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.05.31.
Megalapozó dokumentum Sajtóközlemény Sajtóközlemény projekt zárásról

Szent Norbert Idősek klubja épületének felújítása

Kedvezményezett neve: JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Szerződött támogatás összege: 99.979.420 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00003

Projekt leírás:
A projekt keretében a Szent Norbert Idősek klubjának felújítását tervezzük. A Szent Norbert Idősek Klubja (5143 Jánoshida, Fő u. 60.) biztosítja a település szociális alapellátási feladatait, mint az idősek napközi ellátása, a szociális étkeztetés, a házi gondozás. Az ingatlan Jánoshida belterületén található a Fő utca 60. szám HRSZ: 1288 alatt. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben Szent Norbert Idősek Klubja kapott helyet. Az épület és a tetőtér néhány évvel ezelőtt energetikai korszerűsítésen esett át, de az épület földszinti belső tere nem lett felújítva. A fejlesztéssel érintett épület földszintjén található és működik az Idősek klubja. Az épület külső felújítása a korábbi években megvalósult. Azonban a belső terének műszaki, esztétikai állapota elavult, felújításra szorul. A belső tereinek, helyiségeinek elrendezése nem megfelelő az ellátott szolgáltatások megfelelő minőségű ellátásához.


Projekt tervezett kezdési dátuma: 2023.03.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.31.
Megalapozó dokumentum Sajtóközlemény

Turizmusfejlesztés Jánoshida településen

Kedvezményezett neve: JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00013

Projekt leírás:
A projekt a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívás keretében valósul meg. Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.
A fejlesztés keretében a 2021-ben felújított országosan védett Premontrei Rendház műemlék épületének és környezetének további fejlesztése valósul meg, egy kültéri kiállítótér kialakításával, a rendház kerítésének teljes helyreállításával, továbbá a rendház melletti 2 épület felújításával.


Projekt tervezett kezdési dátuma: 2023.03.01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.
Projekt-előkészítő tanulmány Sajtóközlemény Kiadvány

Aktív turizmus fejlesztése

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.1.4-23

Projekt leírás:
A kérdőívek a következő linkeken keresztül érhetők el:
JNSZ általános: https://forms.gle/qo3ukeaBKcpWLSfL8
JNSZ gyalogos: https://forms.gle/GygXQwEhxnS3sMbZ7
JNSZ kerékpáros: https://forms.gle/VnbS82bZnrYUjznu8
JNSZ vízi: https://forms.gle/zxmD6Xy47KSVFUJCA
JNSZ lovas: https://forms.gle/EszhW7itdsnDD6kz5
Jászság általános: https://forms.gle/kg8QApVhx3AABoVK9