Tótkér és Mizse

A ma is létező Jánoshida község településének külterületi része Tótkér központja kb. 6 km-re van, míg határvonala kb. 12-13 km-re Pusztamizse (fábián) tanyavilágával ért véget. Határos: Jászberény, Jásztelek, Alattyán, Jászboldogháza közigazgatási egység településeivel. A Zagyva jobb partján helyezkednek el, míg a mizsei terület egy része régebben a bal oldalon is.
Már az avarkorban, és a török időkben is létezett e külterületi részen élet. Bizonyíték erre a szolnoki Damjanich Múzeumban található ásatások során feltárt különféle leletek. Így pl. 1934-ben Tótkéren Berkó János tanyájánál ásatások révén avar kori darucsontból készült kettős sípot találtak.
III. Béla király idejében a premontrei rend telepedett le területünkön. Mizse - puszta egykor falu volt, neve 1333-tól ismert. Ez időtől templomos hely, pápai tizedet fizetett. Egyházának maradványai ma is fellelhetők. Nem volt jász település. 1876-ig Heves vármegyéhez tartozott. Jelentős helynek számított, volt egy négyköves vízi malma, melynek építése az 1600-as évek második felére esik, s az 1870-es évekig működött. A török hódítás kora kíméletlen volt a településhez. 1699-ben csak mint község határába tartozónak jelölik Mizse-pusztát.
1470 körül a török hódoltság után rendezték újólag a premontrei prépostság birtokát, ahol már Jánoshida mellett mint hozzátartozó részt említik Tótkért. 1526-ban Buda elfoglalása után a Tokajig portyázó török Jánoshidát sem hagyta érintetlenül. Később 1536-ban elpusztítottnak nevezték. Ekkor az elnéptelenedett területet a Dunántúlról és Mórvaországból jövő telepesek tették lakottá. Az ide költözött 1019 fő külterületen élő emberek révén kis telepek alakultak ki, így legnépesebb volt Lebujmajor, Pusztamizse, Pusztafábián, Ómeggyes, Újmeggyes és Tótkér.
1685-ben I. Lipót Meyners Kázmér kanonoknak adományozta a község részbírtokát szolgálati jutalmául. Halála után báró Pfendler Miksa örökölte. Ekkor épült zárdája is 1668-ban. 1785-ben II. József megszünette a premontrei szerzetesek rendjét és az egész községet a vallástanulmányi alaphoz csatolta. Intézkedései nem voltak hosszú életűek, mert a község területével 1802-ben már ismét a premontreieké a csornai prépostság fenhatósága alatt.
1887-es földosztást követően egyre többen települtek ki Jánoshidáról is a falut övező földekre.

Forrás

Tótkér és Mizse tanyavilága
Összegzés a múlt emlékeiből

Összeállította és kiadásra előkészítette

Sziráki Károlyné

A kiadvány megtekinthető: Könyvtár Jánoshida